Internet Explorer 10 eller eldre støttes ikke. Oppgrader til en nyere nettleser.
Finn lærebedrift

Finn lærebedrift

- for deg som rekrutterer lærebedrifter

Søk etter bedrift i

Leter du etter en spesiell bedrift? Da kan du søke etter bedriftsnavn/virksomhetsnavn eller organisasjonsnummer.

 

Lærebedrift i

Her kan du søke etter bedrifter basert på status som lærebedrift i fagene du har valgt. Informasjonen hentes fra Vigo. På finnlærebedrift.no er lærlinger og lærekandidater slått sammen til lærlinger.

Samarbeidsavtaler i yrkesfaglig fordypning (YFF) hentes fra utdanning.no sitt avtaleverktøy.

 

Ansatte i valgte fag i

Basert på lærefagene du har valgt kan vi si hvor mange ansatte bedriften har innenfor hvert fag/yrke.

 

Andre godkjenninger i

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

 

Medlem av opplæringskontor i

Her kan du finne både uavhengige bedrifter eller bedrifter som er medlem av et spesifikt opplæringskontor. Koblingene er gjort basert på data fra Vigo.

PDF-nedlasting er ikke implementert ennå. Vi vurderer fortløpende om det er nødvendig og tar gjerne imot tilbakemeldinger på det (bruk tilbakemeldingsknappen).

Lærlingtetthet for alle fylker

Klikk på et fylke for å se tilsvarende graf per kommune lenger ned.

Grafen er nyttig for å finne foregangsfylker innenfor fagene du har valgt å se på. Grafen viser lærlingtetthet og arbeidsmarkedets størrelse for dine valg av lærefag og sted. Ingen andre valg tas med i denne beregningen. Den oransje linjen viser lærlingtetthet. De blå søylene viser arbeidsmarkedets størrelse i årsverk.

Lærlingtetthet per kommune i (valgt fylke)

Grafen er nyttig for å vise foregangskommuner i ditt fylke innenfor dine valgte fag. Grafen viser lærlingtetthet og arbeidsmarkedets størrelse for dine valg av lærefag og fylke. Ingen andre valg tas med i denne beregningen. Den oransje linjen viser lærlingtetthet. De blå søylene viser arbeidsmarkedets størrelse i årsverk.